Nye bilder

Mening

Jeg vil bare minne om noe mens origo fortsatt er i live:

Meningen med livet er å skape mening,

Ruba´i

I disse hysteriske tider vil jeg bruke denne rubai´-en en gang til for å minne om hvor vi kommer fra:

Mennesker har reist over hav, ørken og fjell på denne jord

Konsumismen

Jeg leser for tiden i Sapiens av Yuval Noah Harari.

Der står det mye interessant, noe jeg har tenkt på før og noe jeg ikke har vært klar over. Den er skrevet på en lettfattelig og interessant måte.

Allmenn verneplikt?

Da jeg leste om verneplikt for kvinner tenkte jeg at det var et bra tiltak som fremmer likestilling.

Klassekampen har i dag et innlegg av Toril Skard som fikk meg til å tenke meg om.

Massemorderens bestillingsverk

Den planlagte kunsten på Utøya er som bestilt av Brevik, et stort hugg i arbeiderungdommens øy, symbolet for sosialdemokratiet.

NATO sjefens utsagn, -vi må ikke glemme, er også etter Breviks ønske selvsagt. Han ville bli sett og ønsker å bli husket.

Kom dere ut av pengesekken politikere!

Politikere fra begge sider (som snart er så like at de kan slå seg sammen), snakker stadig om at folk må stå opp om morran og at de må få mindre stønad for at de skal komme seg i arbeid.

Som om det er de lediges ønske å gå på stønad istedenfor å arbeide.

Kunsten å sikre seg penger uten å ha inntekter

Overskrift i Firda: «Har sikra seg 65,9 millionar».

Denne bedriften som ikke tjener penger har altså sikra seg 65,9 millioner.

Hva hører jeg?

Hva hører jeg? Norge har bare råd til 2 politi helikoptere. 1 flere enn det ene som ikke var tilgjengelig da massemorderen angrep Utøya ungdommene.

Men vi skal kjøpe 52 kampfly til forsvaret, undskyld angrepet.

Integrert informasjon?

Syn og Segn har en veldig god artikkel om bevissthetsforskning. Johan Fredrik Storm forteller om forskningen.

Mange interessante emner, hva er bevissthet, har vi frie valg, finnes bevissthet utenfor mennesket?

Post- eller transhumanisme

Jeg er ikke kommet så langt enda at jeg ser et klart skille mellom post og transhumanisme.

Men i en artikkel i Le Monde diplomatique, det norske vedlegget til Klassekampen av Anders Dunker bruker han overskriften “Den vidunderlige nye eugenikken”.

Tankesone

Følges av 271 medlemmer.

Språk er den delen av tankene som vi deler med andre. Vi påvirker og vi påvirkes. Respekterer vi det at vi påvirker noen når vi går inn i en samtale og er vi forberedt på å bli påvirket?

Er det mulig å føre en sivilisert og fruktbar samtale på tvers av alder, kjønn, livssyn og utdanning i denne sonen?

Jeg vil utfordre dem som gidder å svare ved å stille spørsmål som som kan føre til svar jeg kan lære av. Og så vil jeg presentere noen egne meninger og påstander så jeg kan få tilbakemeldinger som kan føre til at jeg endrer mine virkelighetsmodeller eller forsterker dem. Mer om sonen

Origo Tankesone er en sone på Origo. Les mer